Rönesans ve Maniyerizm Yazı Dizisi VII: Raffaello'nun Atina Okulu Hakkında


Raffaello 1508'de Roma'ya gitti ve orada Papa II. Julius tarafından Vatikan'da, Papalığın çalışma ve küçük kütüphaneler olarak kullandığı odaları süslemekle görevlendirildi. Kısa zamanda Papa Sarayı'nın baş sanatçılığına yükselen Raffaello'nun hizmetine birçok yardımcı verildi. Odalardaki duvar resimlerine, bilgeliği ve güzelliği soylu bir insanlık idealinde birleştirmeye çalışan Yeni Platoncu ve hümanist bir bakış açısı hakimdir. Atina Okulu resminde merkezi perspektifle betimlenen kubbeli salonların altında özgür bir tartışma ortamında biraraya gelen bilgin ve sanatçıların şahsında, yedi liberal sanat dalının aynı çatı altında birleşmesi tasvir edilir. Ağır, anıtsal bir mimarinin donuk ve kurallı yapısı ile hararetle tartışan Yunan bilginler arasındaki tezat bu duvar resmine özel bir dinamizm kazandırır.

Ünlü adamlar oldukça rahat bir ortamda tartışıyor gözükmelerine rağmen, tek tek gruplara dikkatle baktığımızda resmin belli bir düzene göre kurgulandığını görürüz. Örneğin ön planda solda, Anakreon ve Pitagoras çevresinde kümelenmiş şairler ve filozoflar grubu vardır. Sağda ise Öklid'le (yerküreyi elinde taşıyan) Ptolemeus'un etrafında matematikçilerle doğabilimciler toplanmıştır. Soldaki grubun önünde (Michelangelo'nun yüz hatlarını taşıyan) bir figür, izleyiciyi resmin içine çekmek üzere tasarlanan ve yazı yazmaya yarayan taş bir yükseltinin başına oturmuş dalgın dalgın düşünmektedir. Bu figür ile merdivenlere yayılmış oturan diğer figürün bedenleri, ana karakterlerin başlarının üstünde yer alan tüm perspektif çizgilerinin kaçış noktasına doğru yönelmiştir. En arkadaki kapı tonozu tarafından simgelenen resim merkezinde ise, Leonardo da Vinci'nin yüz hatlarını taşıyan ak sakallı Eflatun'la elini öne doğru uzatan Aristo, dostane bir tartışma içinde bize doğru gelmektedir.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Eserin tüm hakları yazara aittir. Kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, alıntı yapılamaz. Anlayışınız için teşekkürler.

0 Yorumlar